ประกาศผลการจัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการจัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนอังกฤษ-จีน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนไทย-สังคม
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนพลานามัย
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงื่อนไขพิเศษ

กำหนดการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เข้าหน้าเว็บไซต์
     ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557