โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑


รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไขวันอาทิตย์์ที่ 8 เมษายน 2561)
[ รายชื่อนักเรียน ม.4 จัดชั้นเรียนแล้ว ] [ รายละเอียดการมอบ ] [ เอกสารหลักฐานที่ใช้มอบตัว ]
รายละเอียดการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561)
[ รายชื่อนักเรียน ม.1 จัดชั้นเรียนแล้ว ] [ รายละเอียดการมอบ ] [ เอกสารหลักฐานที่ใช้มอบตัว ]
นักเรียนที่รายงานตัวความสามารถพิเศษแล้ว ให้มามอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.
นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว หากมีผู้สละสิทธิ์โรงเรียนจะติดต่อไปตามลำดับ
สู่เว็บไซต์โรงเรียน : เว็บไซต์สารสนเทศ